TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Annika Berezhnykh Photographyn asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille. Laadittu  16.5.2018

 

 

Seloste kuvaa mitä tietoja keräämme ja miten niitä käytetään, suojataan ja jaetaan. Käyttämällä palvelujani hyväksyt selosteessa kuvatut käytännöt.

 

 

Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä:


Henkilötietojen käsittelijä

 

Annika Berezhnykh Photography
Y-tunnus: 2618702-9
Kielorannankatu 41
70820 Kuopio
+358 44 2612358

 

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

 

Yrittäjä / Valokuvaaja

 

Annika Berezhnykh
Kielorannankatu 41
70820 Kuopio
+358 44 2612358

 

Kenen tietoja käsittelemme?

 

• Jäsenet
• Potentiaaliset jäsenet
• Verkkosivun kävijät

 

Mistä saamme tiedot?

 

• Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
 

 

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

 

• Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan, kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa: säilytän kuvia niin kauan kuin kyseinen asiakas on potentiaalinen, uusi asiakas sekä tekijänoikeuslakiin vedoten, kunnes kuvaaja ei enää niitä tarvitse. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun exasiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.

On huomioitava, että rekisterin pitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Näitä tietoja käsittelemme:

 

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

 

• Nimi
• Puhelinnumero

• Postiosoite

• Sähköpostiosoite
• IP-osoite

 

Oikeutesi:

 

• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.


• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.


• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.


• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.


• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.


• Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.


• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

 

Henkilötietoihin liittyviin pyyntöihin vastaava henkilö: Annika Berezhnykh, +358 44 2612358 , info@kivatkuvat.com

 

Miksi käsittelemme tietojasi?

 

Pääosin käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden luomisesta sekä toimeksiannoista johtuva asiakastietojen rekisteröinti. Annika Berezhnykh Photographyn yhteistyökumppanit voivat myös kohdistaa asiakkaisiin markkinointia, jos asiakas on tähän suostunut. Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.

• Asiakassuhteen hoitaminen
• Markkinointi
• Sidosryhmätoiminta

 

Saatamme ottaa yhteyttä sinuun virhe- tai ongelmatilanteissa sekä kertoa uusista ominaisuuksista.
Lisäksi saatamme lähettää käyttäjille tietoa uusista kumppanuuksistamme ja kuvaustapahtumista. Voit kieltää tällaisen markkinointiviestinnän lähettämisen sinulle.

 

Kuka muu käsittelee tietojasi?

 

Annika Berezhnykh Photography käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat keväällä 2018 mm. :

 

• kirjapitofirma
• it-palvelufirma
• kuvien jakogalleria
• kuvien tulostuspalvelu
• sähköinen sopimusten allekirjoituspalvelu
• sähköpostipalvelu

 

 

Kuinka suojaamme tietosi?

 

• Suojaamme internetyhteyden (https)

• Käytämme palomuuria

• Käytämme henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköpostia
• Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

 

Alaikäiset käyttäjät

 

Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset palvelun käyttöön huoltajan suostumuksen ja lisäksi suosittelemme, että keskustelet huoltajasi kanssa tietosuojasta ennen palvelun käyttöönottoa.